maandag 10 oktober 2011

Casa de l’Ardiaca

Vlak naast de Kathedraal van Barcelona, aan de Carrer de Santa Llúcia nr 1, bevindt zich het Casa de l’Ardiaca, het Huis van de Aartsdiaken. Dit gebouw is in gotische stijl opgetrokken hoewel de gebeeldhouwde elementen ervan motieven uit de Italiaanse renaissance bevatten. Door de jaren heen werd dit gebouw meermaals vernieuwd en momenteel is het geïntegreerd met het Casa del Degà, het Huis van de Decaan, een renaissancistisch paleis.

Casa Ardiaca
Het originele gebouw op deze plek stamt uit de twaalfde eeuw. Het werd gerenoveerd in de stijl van de paleizen uit het begin van de zestiende eeuw door Lluís Desplà i d’Oms (1444-1524), hoofdaartsdiaken van Barcelona en president van de Generalitat, vandaar de naam Casa de l'Ardiaca.

Bij die renovatie was het niet mogelijk om de patio in het midden van het gebouw aan te leggen door gebrek aan ruimte. Het gebouw ligt namelijk vlak tegen de Romeinse stadsmuur. De patio bevindt zich daarom aan de ingang. De originele Romeinse stadsmuur is nu nog steeds zichtbaar vanaf de binnenkant van het gebouw, op de gelijkvloerse verdieping.

In 1870 werd het gebouw tijdens een veiling aangekocht door Jordi Altimira. Die verbouwde en vernieuwde het, samen met Josep Garriga, en verbond het met het nabij liggende Casa del Degà. Tijdens deze werken werden vele originele elementen gewijzigd en de patio omgevormd tot kloostergang.

In 1895 werd het Casa de l’Ardiaca de zetel van het College van Advocaten van Barcelona. In deze periode, met name in 1902, werd de decoratie van het gebouw vernieuwd door Lluís Domènech i Montaner.

Casa Ardiaca Brievenbus
De opvallende, modernistische brievenbus is ook van zijn hand. Op deze brievenbus kun je ondermeer klimop, een schildpad en zwaluwen zien. Zij staan symbool voor het feit dat de justitie snel zou moeten zijn als een zwaluw maar dat de bureaucratie om zich heen woekert als klimop en voor moeilijkheden zorgt zodat de justitie eerder werkt als een schildpad. Naar verluidt was de voorzitter van het College van Advocaten niet enthousiast over dit ontwerp maar het werd uiteindelijk toch uitgevoerd.

Tot slot, in 1920, verwierf de stad Barcelona het Casa de l’Ardiaca en sinds 1921 is het de zetel van het Historisch Archief van Barcelona. De aanpassing van het gebouw aan deze nieuwe functie stond onder leiding van Josep Goday. Hij baseerde zich op plannen van Duran i Sanpere. De decoratie werd vernieuwd door Santiago Marco.

Vermeldenswaard is bovendien dat tijdens de dag van Corpus Christi op de fontein in de patio een ei wordt gelegd, zodat het lijkt alsof het danst, net zoals op vele andere plekken in de gotische wijk van de stad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten