donderdag 27 oktober 2011

Avinguda Diagonal

Net als de Gran Via is de Avinguda Diagonal één van de belangrijkste verkeersaders van Barcelona. Toen Ildefons Cerdà de plannen ontwierp voor de uitbreiding van de stad aan het einde van de negentiende eeuw, tekende hij naast de rechtlijnige en rechthoekige structuur ook een aantal wegen die op diagonale wijze de stad moesten doorkruisen. De Avinguda Diagonal was daar één van.

Diagonal
De Avinguda Diagonal, die meestal kortweg Diagonal wordt genoemd, loopt door Barcelona vanaf de zee aan het Parc del Fòrum tot aan de stadsgrens met de gemeente Esplugues de Llobregat. De weg is 11 km lang en kruist ondermeer de Passeig de Gràcia en de Passeig de Sant Joan.

Op de Plaça de les Glòries Catalanes dwarst ze zowel de Gran Via als de Avinguda Meridiana, hetgeen aanleiding geeft tot een druk en ingewikkeld verkeersknooppunt. Sinds vele jaren is hier om die reden een viaduct aangelegd om de verkeersdoorstroming toch mogelijk te maken. De bedoeling is echter dat in de nabije toekomst dit knooppunt volledig wordt heraangelegd.

Rondom de Diagonal zijn in de loop der jaren grote buildings, winkelcentra en universitaire campussen aangelegd. Er bevinden zich ook belangrijke modernistische gebouwen zoals het Casa de les Punxes. Daarnaast vind je er nog het Palau Reial de Pedralbes (Koninklijk Paleis van Pedralbes) wat de huidige zetel is voor de Unió per al Mediterrani (Unie van Landen aan de Middellandse Zee).

Hoewel deze belangrijke laan in de volksmond steeds Diagonal werd genoemd, was die naam niet altijd de officiële. Omwille van de verschillende politieke omstandigheden in de negentiende en twintigste eeuw kreeg deze weg meermaals een andere naam, telkens ter ere van een bepaalde gebeurtenis of van een of ander personage dat een belangrijke rol had gespeeld bij een specifieke politieke omwenteling.

Meer bepaald kreeg de Diagonal in de loop der jaren de volgende benamingen:

- Gran Via Diagonal: originale naam die Ildefons Cerdà aan de laan gaf
- Avinguda d’Argüelles: vanaf 1874
- Avinguda de la Nacionalitat Catalana: vanaf 1922, tijdens de Mancomunitat de Catalunya (een soort Gemenebest van Catalaanse provincies)
- Avinguda d’Alfonso XIII: vanaf 1924, tijdens de dictatuur van Primo de Rivera werd de laan vernoemd naar de Spaanse koning Alfonso XIII
- Avinguda del Catorze de Abril: vanaf 1931, tijdens de tweede Spaanse Republiek
- Gran Via Diagonal: voorlopige benaming in 1939 na de verovering van Barcelona door de fascistische troepen
- Avinguda del Generalísimo Francisco Franco: vanaf 1939, tijdens de dictatuur van Francisco Franco
- Avinguda Diagonal: sinds 1979, huidige benaming sinds de herinvoering van de democratie

Tot slot wil ik nog vermelden dat in maart 2010 een referendum werd gehouden met betrekking tot de heraanleg van de Diagonal. De bedoeling was de weg aan te passen aan de grondig gewijzigde verkeerssituatie. Aangezien de twee opties die door het stadsbestuur van Barcelona waren voorgesteld echter werden afgewezen door de kiezers, blijft voorlopig de inrichting van deze belangrijke laan ongewijzigd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten